Disclaimer

Welkom op Project Tokyo.nl. Deze website is een product van de KNWU en alle informatie hier op is eigendom van de KNWU.nl. Deze website bevat informatie over de ontwikkeling van de nieuwe baanfiets voor de Nederlandse baanwielrenselectie. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

De KNWU streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De KNWU is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op Project Tokyo kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. De KNWU is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan knwu.nl gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.