TU Delft Sports Engineering Institute

De TU Delft heeft al haar activiteiten op gebied van sport samengebracht in het TU Delft Sports Engineering Institute. Binnen het instituut wordt fundamentele kennis vanuit verschillende disciplines samengebracht en toegepast op de uitdagingen in de sport. Om de baanfiets sneller te maken bundelen experts op gebied van aerodynamica, fietsdynamica en constructietechniek kennis en expertise voor de meest optimale baanfiets.

“De ontwikkeling van de nieuwe baanfiets biedt de TU Delft de mogelijkheid expertise te bundelen in het ontwerp.”

Dr. Daan Bregman – Projectleider TU Delft