Het samoeraimasker: betekenis, geschiedenis en oorsprong

Voelt u zich aangetrokken tot de samoerai, de elitesoldaten van het feodale Japan die enge maskers droegen? Wil je meer weten over deze beroemde maskers?

Lees dan verder!

Maskers zijn altijd heilig geweest voor de Japanners. Zolang we ons kunnen herinneren, hebben ze het masker echt geïntegreerd in verschillende voorstellingen en hun manier van leven.

In het feodale EDO-tijdperk droegen Japanse krijgers tijdens gevechten een mempo samoeraimasker met een Kabuto-helm. Het harnas van de soldaat moest tegenstanders afschrikken. Er werd zelfs gezegd dat het oni masker geesten bevatte om de vijand schrik aan te jagen.

Wat is hiervan de waarheid? Dat gaan we uitzoeken.

Wie waren de samurai?

Japanse krijgers waren trouwe strijders die hun hele leven hun meester dienden en beschermden. Hun gedrag werd beheerst door eer.

1. De oorsprong van de samoerai

De vroege samoerai waren mensen die werden opgeleid om hooggeplaatste leden van het keizerlijke hof te beschermen. Etymologisch gezien komt “samurai” van het werkwoord saburau dat “iemand dienen” betekent.

Toen de aristocratie verzwakte en de macht aan krijgers werd gegeven, werden de mensen die vochten en veldslagen leidden samurai genoemd.

Vanaf het einde van de 15e eeuw tot 1603, toen het Edo-tijdperk begon, kon iedereen een samoerai worden door dienst op het slagveld.

2. De transformatie van Japanse krijgers

In deze periode ontstond een bijzonder hardvochtig sociaal systeem. Dit systeem verdeelde de mensen in boeren, kooplieden, enz. en de samoerai vormden de bovenlaag. Zij werden zelfs beschouwd als de krijgerselite van Japan.

3. De Weg van de Krijger (Bushido)

Met het begin van de Edo-periode waren de samoerai niet langer verplicht om op het slagveld te vechten, maar hun filosofie, nu bekend als Bushido, werd van generatie op generatie doorgegeven.

De mantra’s van Bushido waren:

  • “Wijd je leven aan de vervulling van je acties en verantwoordelijkheden”
  • “Dien je heer, zelfs tot het punt van het opofferen van je leven.”
  • “Wees bereid je eigen leven te geven in geval van mislukking”.

Deze laatste daad omvatte de daad van seppuku, waarbij de samoerai zelfmoord pleegde door zijn buik door te snijden als hij ernstig faalde of als zijn heer omkwam. Dit was hun manier om zich niet volledig door de vijand te laten verslaan, een manier om tot het einde toe de controle te behouden.

Samoerai maskers

Het masker maakt deel uit van het harnas van de samoerai, dat niet alleen het gezicht van de soldaat beschermt in de strijd, maar ook de functie heeft om de vijand af te schrikken.

Tegenwoordig zijn deze maskers nog angstaanjagender, want in de loop der jaren zijn ze voorzien van snorren, hoektanden en een gesloten, boosaardige blik.

1. Het leidmotief van het samoeraimasker

De samoerai waren dappere krijgers vol eergevoel. Ze zwaaiden met hun zwaarden voor hun heer en verkozen de dood boven oneer.

Samoerai maskers zijn erg populair in de tattoo wereld. Bovendien vertegenwoordigen ze in de symboliek van tatoeages een vrij sterke mantra, namelijk:

  • Eer, loyaliteit, kracht, moed en opoffering.

Deze betekenis staat niet ver af van wat deze zwaardvechters in de Japanse cultuur vertegenwoordigen: een goede samoerai volgt Bushido, de weg van de krijger, met rechtschapenheid.

Hij voelt grote trouw aan zijn heer en vecht uit alle macht om zijn voorouders te eren.

2. Soorten maskers van de Japanse krijger

Het Japanse samoerai masker was een onderdeel van de wapenrusting. Het werd Menpō (of Mengu, Mempo of Katchu Men) genoemd. Men-yoroi is de term die wordt gebruikt om de beschermende en decoratieve gezichtsharnassen te beschrijven die door Japanse samoerai werden gedragen.

Onder de noemer men-yoroi zijn er vele soorten samoeraimaskers, waaronder

  • Somen – een gezicht dat volledig bedekt is, met alleen gaten voor de ogen. Dit was het masker dat op het slagveld werd gebruikt.
  • Menpō – basismasker, het gezicht was bedekt van onder tot onder de ogen.
  • Hanbo (Hanpo) – bedekte alleen de mond en de kaak.
  • Happuri – bedekte het voorhoofd en de wangen als een bokshelm.

Naast het puur “praktische” aspect, dat hun was, hebben de maskers een echte artistieke waarde die het bewonderen waard is.

3. De kenmerken van het mempomasker

De eerste samoeraimaskers waren vrij eenvoudig, maar werden later door de machtigste krijgers aangepast om gemakkelijk herkenbaar te zijn voor hun vijanden.

Veel van deze maskers hadden een combinatie van ijzer en leer, terwijl andere een gelakte afwerking hadden met extra details. Details zoals afstaande neuzen, snorharen of valse tanden die dienden om hun woeste uiterlijk te accentueren.

De parafernalia waren ontworpen om de tegenstander angst aan te jagen. Het was des te effectiever omdat de blik van de krijger goed verborgen bleef in de schaduwen. Dit droeg nog meer bij aan het spookachtige aspect van dit onexpressieve gezicht dat elk moment kon doden, met één enkele slag.

Als je goed kijkt, kun je je voorstellen hoe angstig het zelfs voor de dapperste krijgers moet zijn geweest om met deze maskers geconfronteerd te worden.

Bushido: volg de weg van de krijger!

U hebt zojuist een overzicht gehad van wat een samoeraimasker is, van de oorsprong ervan tot de erecode die Japanse krijgers moesten naleven, inclusief de verschillende beschermingen die de maskers boden.

U kunt waarschijnlijk beter het belang inzien van wat er achter een samoeraimasker “verborgen” zat, en wat het vandaag de dag nog steeds in de verbeelding vertegenwoordigt, met name kracht, loyaliteit en opofferingsgezindheid.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *